page contents

Свържете се с нас

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА”

ул.„Проф. Н.Михайлов” No 7, вх. Б, ет.1, ап.2, район Средец, ж.к. Център, гр. София 1142

инж.Светла Тодорова – Секретар

Моб. +359 (0) 887 40 02 54

Email: baseiniispa@gmail.com

СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА“