page contents

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
ОТ
Светла Ганчева Тодорова, Секретар на
СДРУЖЕНИЕ„БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА”, ЕИК 205096323,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, Област:
София, Община Столична, район Средец, ж.к. Център,
ул.„Проф. Н.Михайлов” No 7, вх. Б, ет.1, ап.2

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЕСЙНИ И СПА“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЕСЙНИ И СПА“,

На 18.10.2018 г. беше проведено Заседание на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЕСЙНИ И СПА, ЕИК: 205096323, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, област София, община Столична, район „Средец“, ж.к. Център, ул.”Проф. Н. Михайлов” No 7, вх.Б, ет.1, ап.2, на което бе взето решение за провеждането на предколедна среща на членовете на Общото събрание.

С оглед на горното, Ви уведомявам, че провеждането на предколедната среща на членовете на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА“ ще се проведе в периода от 30.11-01.12.2018 г. в комплекс „Болярско село”, с. Арбанаси, община Велико Търново. В програмата на срещата е предвидено: приемане на нови членове на Сдружението, презентиране дейността на фирми, свързани с бранша; официална вечеря за всички настоящи и бъдещи членове на Сдружението и други. Програмата за деня на форума ще бъде обявена допълнително.

Престоят на всеки член се поема от СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА“. По време на събитието може да присъства един участник от фирма с включени две нощувки и официална вечеря.

За въпроси и информация, свързани с организацията и провеждането на срещата, тел.: 0879 95 33 53 – Павлин Иванов Шишков, член на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА“ и тел.: 0887 40 02 54 – Светла Ганчева Тодорова, Секретар на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА“.

гр.София, 2018 г.                                                                                                                    С уважение:………………………………….

/ Светла Тодорова – Секретар
на Сдружение „Българска
професионална асоциация
басейни и СПА” /

Текстът на писмото в PDF можете да изтеглите от ТУК